วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

           “วัดบ้านไร่” เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สำนักสงฆ์เล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 ในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยมี พระอาจารย์เชื่อม วิรโช เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่างๆ ขึ้น โดยหลวงพ่อคุณ ได้เริ่มสร้างอุโบสถขึ้นมา นอกจากการก่อสร้างอุโบสถแล้ว หลวงพ่อคูณ ยังสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ขุดสระน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และที่สำคัญยังสร้างโรงเรียนไว้เพื่อเด็กบ้านไร่อีกด้วย จนปัจจุบันวัดบ้านไร่ได้มีการพัฒนา และมีผู้ใฝ่บุญจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแสวงบุญกันไม่ขาดสาย ชาวบ้านช่วยกันเข้าป่าตัดไม้ ซึ่งในสมัยก่อนมีอยู่มาก การตัดไม้ไม่ค่อยสะดวกนักในสมัยนั้น ไม่มีถนน อุปกร์ต่างๆ ทำให้การแปรรูปค่อนข้างยากลำบาก จึงใช้โคเทียมเกวียน หรือใช้แรงงานคนลากจูงบนทางที่แสนทุรกันดาร แต่หลวงพ่อคูณ ก็สามารถนำชาวบ้านช่วยกันสร้างอุโบสถจนสำเร็จ (ปัจจุบันได้รื้อลงแล้ว และก่อสร้างหลังใหม่แทน) วัดบ้านไร่ มีชื่อเสียงจากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสกับภาพที่เห็นกันชินตา พระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งถือกิ่งไม้ขนาดเล็กๆ ในมือเดินเคาะศีรษะลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธา ไม่เว้นแม้แต่นักการเมือง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ก็ต้องมาให้ท่านเคาะหัวให้เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณ เป็นจำนวนมาก หลวงพ่อคูณ เป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการเมือง ชาวบ้าน ด้วยความมีเมตตามของท่าน การสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาง่ายแก่การเข้าใจ ทำให้เป็นที่นับถือ

เที่ยววัดบ้านไร่

านไร่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดิมนั้นเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ ซึ่งในแต่ละวันนั้น จะมีผู้คนเดินทางมากจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมานมัสการหลวงพ่อคูณ

Read More »

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณ ที่ใครหลายคนอยากรู้

ถึงแม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะลาจากโลกนี้ไปแล้ว แต่คนไทยทุกคนก็ยังเชื่อคำสอนของของท่าน และคุณงามความดีที่ชาวไทยทุกคนได้ศรัทธา

Read More »